גוזלן לוריאה ושות'

רואי חשבון

נגיף הקורונה – היערכות והמלצות – חוזר מס' 32 : אישור הרחבת תוכנית סיוע – רשת ביטחון כלכלית ספטמבר 2020

הרינו לעדכן, כי בהמשך לפרסום חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת השעה) התש"ף 2020 במהלך חודש אוגוסט 2020, אשר עיקרו הופץ על ידי משרדנו בחוזר משרדי מס' 28 (לחצו כאן לקישור),  אישרה הממשלה הבוקר תוכנית להרחבת רשת הביטחון הכלכלית ואת התיקון לחוק.

להלן יובאו עיקרי הרחבת התוכנית אשר פורסמה הבוקר :

  1. הקלה בתנאי הזכאות למענק השתתפות בהוצאות קבועות –
   ע"פ תוכנית הסיוע המקורית שפורסמה, שיעור הירידה בהכנסות המזכה במענק עמד על 40%.
   שיעור זה רלוונטי למענקי הסיוע לפעימות מאי / יוני, ויולי / אוגוסט.
   בפעימת הסיוע לחודשים ספטמבר / אוקטובר, יוענק מענק סיוע בהינתן ירידה בהכנסות של 25% בלבד.
   עוד נקבע, כי במידת הצורך, גם בפעימת סיוע לחודשים נובמבר / דצמבר, תוענק הקלה כאמור.

   יודגש, כי לעסקים קטנים, במחזור של עד 300 אלפי ₪, ההקלה תינתן גם בפעימת סיוע לחודשים מאי / יוני!

   יצויין, כי לעוסקים המדווחים על עסקאותיהם עם קבלת התמורה (בסיס מזומן), אשר הירידה במחזור עסקאותיהם כתוצאה מהגבלות שהוטלו צפויה להתבטא בתקופה הכוללת את החודשים נובמבר-דצמבר בשנת 2020 –  תינתן ההקלה במענק בגין תקופה זו, בתנאי שלא היו זכאים למענק הוצאות קבועות בגין חודשים ספטמבר / אוקטובר.

  2. תשלום מקדמה על חשבון מענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים ספטמבר / אוקטובר –
   הגשת בקשות למענקי סיוע בגין חודשים ספטמבר / אוקטובר, צפויה להיפתח באמצע חודש נובמבר 2020,
   יחד עם זאת – אושרה העברת מקדמה מיידית כבר בחודש אוקטובר על חשבון מענקי ספטמבר / אוקטובר.
   סכום המקדמה יתבסס על סכומי המענקים מחודשים קודמים (פעימת מרץ / אפריל או מאי /יוני, לבחירת הנישום), ויופחת מסך הזכאות הסופי.
   את הבקשות למקדמה ניתן להגיש החל מהיום ועד לסוף חודש אוקטובר 2020 , בהצהרה כי קיים יסוד סביר להניח שצפויה ירידה בהכנסות בשיעור המזכה במענק, ורק לעסקים אשר היו זכאים למענקי סיוע קודמים, ובקשות מענקי סיוע לחודשים מרץ / אפריל או מאי /יוני הסתיימו ושולמו בפועל.

   לקוחות הזקוקים למקדמה על חשבון המענק, מתבקשים לפנות למשרדנו לטיפול בבקשה.

  3. הקלה בתנאי זכאות למענק עידוד תעסוקה –
   להזכירכם, זכאות מלאה למענקי עידוד תעסוקה מותנת בהעסקת עובדים על פני 4 חודשים, לרבות בחודש ספטמבר 2020 (לחצו כאן לחוזר מס' 26 וכאן לחוזר מס' 29 להנחיות ודגשים להגשת בקשות למענק עידוד תעסוקה).
   על מנת להקל עם מעסיקים, אשר נאלצו להוציא עובדים לחל"ת בחודש ספטמבר, שכן הופסקה פעילות העסק, נקבע כי ינוכו ממצבת העובדים שנבחנת לצורך חישוב המענק, העובדים שהוצאו לחל"ת ובתנאי שעבדו בחודש ספטמבר 15 ימים לפחות (ולא לאורך כל חודש ספטמבר), וכי רף השכר בגינו עובד ייחשב כמזכה למענק יופחת ל-2,500 ₪ (במקום 3,300 ₪).

  4. מענק שימור עובדים –
   הוחלט על מענק חד פעמי בסך של עד 5,000 ₪ לחודש, לכל עובד מזכה, לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של 18 אלפי ₪, עד 400 מיליון ₪ , שמחזור הכנסות בתקופה ספטמבר ואוקטובר ירד בשיעור של 25% לפחות ביחס לתקופה מקבילה בשנת 2019, ואשר המשיכו להעסיק  עובדים, בשיעורים המפורטים בחוק, בחודשים ספטמבר ואוקטובר 2020. הבקשה תוגש באמצעות טופס מקוון באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מטעם משרד הכלכלה והתעשייה. לחצו כאן למצגת מטעם לשכת רואי חשבון בנושא, ולחצו כאן לנוסח החלטת הממשלה בנושא.

  5. סיוע בתשלומי ארנונה לעסקים –
   כפי שפורסם בחוזר מס' 31 מטעם משרדנו (לחצו כאן לקישור), החל מחודש יוני 2020, תוענק הנחה על בסיס
   דו-חודשי בתשלומי ארנונה, לעסקים העומדים בתנאים. בנוסף, לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2020, יוענק
   פטור מלא מתשלום ארנונה, לעסקים שחווה ירידה מינימלית של 25%  בהכנסותיהם.
   לחצו כאן לקישור עמוד משרד הכלכלה והתעשייה לקריאה נוספת ולהגשת בקשה.

 • צעדי סיוע נוספים – 
  1. אושרה דחייה במועד ממנו יחול מנגנון הפחתה בדמי אבטלה, כך שרף הירידה ייבחן החל מ-16.10.2021.
  2. אושר תשלום תוספת למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2020.
  3. הוחלט על תקצוב מענקים נוספים לעידוד מסחר מקוון ופעילות דיגיטלית מטעם משרד הכלכלה והתעשייה.
   לחצו כאן לקישור לעמוד המרכז תוכניות הסיוע באתר הבית של משרד הכלכלה והתעשייה.
  4. אושרה דחייה נוספת של תשלומי הלוואות בנקאיותלחצו כאן לקישור להודעה בנושא מטעם בנק ישראל.
  5. הוארכו מועדי הגשת בקשות למענקי סיוע, כמפורט להלן :

פעימת  3-4/20 פעימת 5-6/20 פעימת 7-8/20
מענק סיוע השתתפות בהוצאות קבועות 15.11.2020 15.11.2020 (*) 15.12.2020
מענק סוציאלי לעצמאים ובעלי שליטה 25.11.2020 15.12.2020


        (*) לעסק קטן במחזור שנתי של עד 300 אלפי ₪, ולעסק חדש – המועד האחרון הינו 16.11.2020.

לנוחותכם, ולטובת עיון בחוזרים קודמים ועדכון שוטף בחוזרים המקצועיים המופצים, כתובת אתר האינטרנט  המשרדי – https://gozlan-luria.co.il,  ועמוד הפייסבוק המשרדי – (לחצו כאן לקישור לעמוד הפייסבוק).

פנייתך נשלחה בהצלחה !