גוזלן לוריאה ושות'

רואי חשבון

נגיף הקורונה – היערכות והמלצות – חוזר מס' 4 מרץ 2020

בהמשך לחוזרים קודמים אשר הופצו בנושא, הרינו להפנות תשומת ליבכם לנקודות הבאות.

 

 1. אי תשלום דמי שכירות בעסקים לא פעילים
  לשוכרי חניות בקניונים, כאמור בחוזר קודם, ולאור הנחיות משרד הבריאות על סגירת קניונים, יש לבחון עם היועצים המשפטיים האם קיימת חובת תשלום דמי שכירות, שכן שירותי השכירות סוכלו.
  לשוכרי נכסים מסחריים אחרים, אשר יוגדרו כלא חיוניים עם חתימת צווי החירום, או כאלו שלא תהיה האפשרות לקיים בהם את הוראות משרד הבריאות, וכפועל יוצא לא יפעלו בשל אותו הצו, יש לבחון עם היועצים המשפטיים, ובהתבסס על פס"ד  פוטירו גן פו בע"מ, האם קיימת חובת תשלום דמי השכירות? והאם סוכלו שירותי השכירות? 
 2. מענק לעצמאים
  כאמור בחוזרים קודמים, הוכרז על מענק סיוע מיוחד של עד 6,000 ₪ לעצמאים, אשר יציגו לרשויות ירידה בהכנסות.

טרם פורסמה הודעה רשמית והנחיה בנושא, וע"פ הפרסומים בתקשורת, הזכאות למענק כרגע היא לבעלי מחזור של עד 300 אלפי ₪ בשנה, ובעלי הכנסה חייבת של 150 אלפי ₪ או הכנסה חייבת בסך של 200 אלפי ₪ לכלל משק הבית.
משרדנו יעדכן מיד עם צאת הפרסום מטעם רשות המסים.

 

3. דחיית תשלומים אחרים אשר מכבידים תזרימית על העסק

  • בגין צריכת מים – פורסמה הקלה בתשלום חשבונות מים על רקע המשבר, על פיה יידחה התשלום וייפרס בתנאי פריסה נוחים ובריבית מינמלית. לחץ כאן לקישור להודעת מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב.
  • הפרשות פנסיה ופיצויים בגין העסקת עובדים – יש לבחון, בהתייעצות עם עורך דין וסוכן הביטוח, אפשרות של דחיית תשלומי פנסיה ופיצויים בעד העסקת עובדים לחודשי המשבר.
  • צמצום עלויות הקבועות והשוטפות – יש לבחון את מערך ההוצאות הקבועות, בגין שירותים אשר לא יידרשו או ייפחתו, בשל מעבר למתכונת עבודה מצומצמת במצבת כוח אדם חלקי ולהפחיתן כמה שאפשר: ניקיון, החזרת רכבי ליסינג, מנויי חניה /טלפון /אחר, קמפיין פרסום, עלויות שימוש בתוכנות, דמי ניהול נכס ועוד.
  • דחיית תשלומי פירעון קרן משכנתא / הלוואה מסחרית – יש לטפל בדחיית תשלומי הקרן לחודשים הקרובים.


לנוחיותכם,
– לחצו כאן לקישור לחוזר מס' 1, מס' 2, ומס' 3 מטעם משרדנו בהקשר רשימת המלצות להתמודדות עם הנגיף.  

פנייתך נשלחה בהצלחה !