גוזלן לוריאה ושות'

רואי חשבון

נגיף הקורונה – היערכות והמלצות – חוזר מס' 2 מרץ 2020

להלן שורת המלצות ליישום מיידי, בשל השלכותיו הכלכליים של משבר נגיף הקורונה.
לתשומת ליבכם, תוכן חוזר זה הינו בנוסף לאמור בחוזר מס' 1 מטעם משרדנו ומומלץ לעיין בו בשנית (לחצו כאן  קישור).

 

 1. הוראות משרד הבריאות – צמצום פעילות במגזר העסקי והציבורי
  החל מיום 18 במרץ  (ובנוסף להנחיות בדבר סגירת עסקים וצמצום כ"א כאמור בחוזר מס' 1) :

במגזר ציבורי 

 • פעילות במתכונת שעת חירום, כאשר שירותים חיוניים ימשיכו לפעול, לרבות פעילות רשות המסים.
 • צמצום קווי תחבורה ותחנות עצירה בתחבורה ציבורית.

במגזר העסקי

 • בעסקים פרטיים, יש לצמצם ב-70% את כמות העובדים, עד לכמות של 10 עובדים במתחם.
 • לשיקול דעתו של המנכ"ל בעסק, צמצום כמות העובדים האמור, יבוצע על דרך של :
  –  העסקת עובדים מהבית.
  –  הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום למשך תקופה של 30 ימים לפחות, אשר תקנה לעובד זכאות לדמי אבטלה
      בכפוף לעמידה בתנאי זכאות, והגשת תביעה.
  – הוצאת עובדים אשר לזכותם ימי חופשה צבורים, לחופשה.
  – הקטנת היקפי משרה, בהסכמת העובד ובכפוף לשימוע והודעה לעובד על שינוי תנאי העסקה.
  –  פיטורים.
 • יש להקפיד על הנחיות משרד הבריאות שפורסמו בדבר צמצום קבלת קהל, שמירת מרחק של 2 מטר בין אנשים (ניתן לעיין בשנית בחוזר מס' 1 לעניין זה- לחצו כאן לקישור). 

2. הקלות לעסקים, עצמאים ושכירים מטעם רשויות המס

  • הוכרז על מענק סיוע מיוחד של עד 6,000 ₪ לעצמאים, אשר יציגו לרשויות ירידה בהכנסות.
   טרם פורסמה הודעה רשמית והנחיה בנושא, וע"פ הפרסומים הזכאות למענק כרגע היא לבעלי מחזור של עד
   300 אלפי ₪ בשנה. משרדנו יעדכן מיד עם צאת הפרסום מטעם רשות המסים.
  • דמי אבטלה יינתנו לעצמאיים בתחומי עיסוק מסויימים הנמנים על צו סיווג מבוטחים, בתנאי שהלקוח ניכה או היה צריך לנכות ביטוח לאומי במקור.  מדובר בתחומים כגון : אומנים, שחקנים, מרצים, מורים למשחק/ דרמה/ אומנות, מדריכים (כושר וחוגים שונים). יש לפנות למשרדנו לייעוץ בנושא.
  • הזכאות לתבוע דמי אבטלה לשכירים,  תורחב לכל מי שעבד לפחות 6 חודשים ברציפות ב-18 החודשים האחרונים (עד היום, הדרישה היא למינימום של 12 חודשים של עבודה רצופה) ותחול גם על עובדים בחל"ת.
  • דיווח ותשלום מס הכנסה ניכויים ובטוח לאומי ניכויים – טרם פורסמה דחייה.
  • דחיית דיווח ותשלום מע"מ בגין חודשים פברואר ומרץ, עד ליום 27 באפריל.
  • מקדמות מס הכנסה – טרם פורסמה דחייה.
   (לעניין זה – משרדנו מטפל בביטול והפחתת המקדמות בהתאם לירידה ברווחיות בעסקכם.
   במידה וטרם בוצעה פנייה יזומה מטעמנו, נא לפנות למשרדנו בהקדם בנושא).
  • חובות לרשויות המס, המצויים בפריסה עתידית, לרבות חובות בגין היטל פליטים – משרדנו מטפל בהגשת בקשות ע"ש הלקוחות הרלוונטיים והתקבלה תשובה חיובית מטעם רשות המסים, על פיה יידחו תשלומי הפריסה ל-3 החודשים הקרובים ל-3 חודשים נוספים מתום תקופה הפריסה.
   במידה וטרם בוצעה פנייה יזומה מטעמנו, נא לפנות למשרדנו בנושא. 

חשוב להדגיש כי בימים אלו, להערכתנו לא צפויות פעולות אכיפה של רשויות המס, בקשר לחובות אי תשלום מסים שוטפים, ולכן מומלץ לעסקים המתקשים תזרימית בפירעון החוב, להגיש הדיווח במועד החוקי, והסדרת התשלום בהמשך מול רשויות המס על דרך של בקשת פריסת חוב.

 

3. הקלות אחרות לעסקים ועצמאים 

  • יידחו תשלומי מסים עירוניים, מים וחשמל עד ל-1 במאי.
  • חובות המדינה כלקוח – יועברו באופן מיידי לספקים הרלוונטיים. נא טיפולכם לגבייה במיידית.
  • יוענקו הלוואות בערבות מדינה בסך של 500 אש"ח או 8% מהמחזור (כגבוה מבניהם), לעומדים בתנאי הסף  : מחזור הכנסות שנתי עד 100 מיליון ₪ , ללא חובות לרשויות המס בישראל , העסק לא נמצא תחת כינוס נכסים/ הליך פירוק/ בהקפאת הליכים ,חשבונות בנק “נקיים” ותקינים, של העסק , ובתנאים נוחים : בטחונות של 10% מסך ההלוואה, 10 ימי טיפול, ריבית של כ-2.5%+פריים, ועם אפשרות דחיית התשלומים הראשונים ב-6 חודשים.

 

4. פעולות לביצוע להגנה ושמירה על העסק
נא לעיין בחוזר מס' 1 מטעם משרדנו, שעיקרי דבריו, אשר לא הוזכרו לעיל : עצירת רכישת סחורות ומלאים, צמצום הוצאות קבועות, הקפאת החזרי הלוואות, הגדלת אשראי בבנק, עדכון/ביטול מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי, הקטנת שכר בעלי שליטה ועוד.
אנחנו מזמינים אתכם להתייעץ אתנו באופן קונקרטי לגבי עסקיכם.

לנוחיותכם,
לחצו כאן לקישור מס' 1 מטעם משרדנו לרשימת המלצות עם הנגיף.  
לחצו כאן לקישור לחוזר מקצועי מטעם משרדנו, המתייחס לדמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא
  תשלום בעקבות נגיף הקורונה
.
לחצו כאן לקישור לחוזר מקצועי מטעם משרדנו, המתייחס לחבויות המעסיק בהקשר נגיף הקורונה.
לחצו כאן להודעת מע"מ לדחיית דיווח ותשלום מע"מ ליום 26 במרץ, 2020.
לחצו כאן לעמוד משרד הבריאות בהקשר נגיף הקורונה, המרכז הנחיות ועדכונים לציבור.

פנייתך נשלחה בהצלחה !