גוזלן לוריאה ושות'

רואי חשבון

נגיף הקורונה – היערכות והמלצות – חוזר מס' 15 מאי 2020

בהמשך לחוזרים מקצועיים קודמים בנושא, להלן מס' עדכונים לתשומת ליבכם.

 

 1. מענק פיצוי בגין נזקי נגיף קורונה לשכירים בעלי שליטה (פעימה #2)
  מערכת הגשת בקשת הפיצוי בפעימה שנייה לשכירים בעלי שליטה, תוכננה להשקה ב-18 למאי 2020.
  הבוקר פרסמה רשות המסים כי נוכח מורכבות מנגנון המענק, נדרשת היערכות נוספת, וכי  מועד פתיחת המערכת תידחה ליום 21 במאי 2020 (לחץ כאן לקישור להודעת רשות המסים).
  אנו מבקשים בשנית, לוודא כי מעמדם של בעלי החברות, מעודכן במוסד לביטוח לאומי כ"שכיר בעל שליטה". לנוחותכם, קישור לפרסום לשכת רואי חשבון, להנחיות הביטוח לאומי לעדכון מעמד בעלי שליטה. 

 

2. מענק פיצוי בגין נזקי נגיף קורונה לעסקים בגין השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה #3)
אתמול נפתחה באתר רשות המסים המערכת להגשת בקשות למענק בגין השתתפות בהוצאות קבועות, לעסקים (חברות, יחידים, שותפויות) במחזור שלא עולה על 20 מיליון ₪.
משרדנו אוסף את החומרים הנדרשים לדיווח, ובנוסף ניצור עמכם קשר בנוגע לתהליך ולהשלמת מידע, נתונים וחומרים נוספים, הנחוצים לנו על מנת שנבחן את האפשרות לביצוע התאמות, לטובת מיצוי מקסימלי של המענק.
לכן, בשלב זה, אין צורך ברישום למערכת, ואנו מבקשים שתקפידו לדווח ולשדר בהקדם את דוחות מע"מ לתקופה מרץ-אפריל 2020, המהווים תנאי הכרחי לשידור בקשת המענק.

 

3. הנחיות למעסיקים לניכוי מס משכר עבודה של עובדים שחזרו מחל"ת
הבוקר פרסה רשות המסים קובץ הנחיות בנושא, על פיו –

  1. עובד ששב לעבודתו, לאחר תקופת חל"ת, ואשר קיבל דמי אבטלה, יידרש להציג למעסיק את אישורים על סך דמי האבטלה והמס שנוכה במקור.
  2. על סמך האישורים כאמור, על המעסיק לערוך תאום מס באופן עצמאי ולהתייחס להכנסה מדמי האבטלה בתוכנת השכר כ"הכנסה ממקור אחר", לצורך חישוב המס המצטבר וניכוי המס הנדרש.

לנוחותכם – קישור להנחיות שפורסמו בנושא, וקישור לחוזר מס' 14 מטעם המשרד, המתייחס לסוגיות בנושא. 

4. דחיית דיווח ותשלום המעסיק בעבור עובד שהוצא לחל"ת כפוי בכל חודש אפריל 2020

כצפוי, וכאמור בחוזר מס' 14 מטעם המשרד,  הודיע המוסד לביטוח לאומי על דחיית הדיווח ותשלום דמי הביטוח בעד כל העובדים שהיו בחל"ת במשך כל חודש אפריל 2020,  ליום 15.7.2020. הדחייה של הדיווח ותשלום דמי הביטוח חלה על כל סוגי העובדים שהיו בחל"ת בכל חודש אפריל 2020. לחצו כאן להודעת לשכת רואי חשבון בנושא.

5. דחיית החזרי הלוואות על ידי הבנקים
בתחילת השבוע, פורסם מתווה אחיד לדחיית תשלומי הלוואות כסיוע להתמודדות עם המשבר, שעיקרו :
החזרי משכנתא – דחייה לתקופה של 6 חודשים, הלוואות צרכניות  – דחייה לתקופה של 3 חודשים להלוואות עד
100 אלפי ₪ והלוואות לעסקים קטנים – דחיה לתקופה של 6 חודשים. לחצו כאן להודעת המפקח על הבנקים.

 

לנוחותכם, ולטובת עיון בחוזרים קודמים ועדכון שוטף בחוזרים המקצועיים המופצים, כתובת אתר האינטרנט המשרדי – https://gozlan-luria.co.il,  ועמוד הפייסבוק המשרדי – (לחצו כאן לקישור לעמוד הפייסבוק).

פנייתך נשלחה בהצלחה !