גוזלן לוריאה ושות'

רואי חשבון

נגיף הקורונה – היערכות והמלצות – חוזר מס' 21 : קרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים בסיכון יוני 2020

בהמשך לעדכון שנמסר בחוזר מקצועי מס' 19, בדבר קרן נוספת להלוואות בערבות מדינה לעסקים בסיכון,

מצ"ב לנוחיותכם פרטים אודות קרן ההלוואות, תנאי הזכאות ותנאי ההלוואה.


כללי –

 1. ב-17 ליוני 2020 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את הקמתו של מסלול סיוע ייעודי נוסף להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים, המצויים בקשיים תזרימיים.
 2. מסלול זה, נפתח במטרה להרחיב את הסיוע לעסקים בסיכון מוגבר ומיועד גם לעסקים אשר פנו לנטילת הלוואה בערבות מדינה במסלול הקודם, ובקשתם נדחתה.

 

תנאי זכאות –

 1. עסק רשום בישראל כעוסק פטור, מורשה, חברה, שותפות, אגודה שיתופית או עמותה.
 2. עם מחזור עסקים בשנה שקדמה לבקשה של עד 400 מיליון ₪.
 3. העסק לא הסתייע בהלוואה במסלול הכללי בקרן.
 4. העסק נקלע לקשיים תזרימיים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה-
 • העסק מצוי בסיכון גבוה, פעילותו נפגעה בצורה משמעותית, ומצוי במצוקה תזרימית, בשל משבר נגיף הקורונה.
 • ניכרת  ירידה של 50% ומעלה במחזור המכירות בחודש אפריל או בחודש מאי ביחס לתקופה מקבילה אשתקד, בכפוף לבדיקות ולאישור רואה חשבון.

 

תנאי ההלוואה –

 1. פריסה תשלומי ההלוואה על פני  5 שנים, לכל היותר.
 2. דחיית תשלומי קרן ההלוואה עד 12 חודשים.
 3. סכום הלוואה של עד 16% מהמחזור השנתי, ולכל היותר – 10 מיליון ₪.
 4. זמן טיפול בהלוואה מצומצם בהבטחת משרד האוצר להשיב לבקשה בתוך 7 ימי עסקים, לכל היותר.
 5. פיקדון של 5% בלבד, לכל היותר.
 6. ריבית, החל מהשנה השנייה (תשלום מלא ע"י המדינה בשנה הראשונה), של 1.5% + פריים לשנה.
 7. ערבות המדינה במסלול החדש, תעמוד על עד 60%.

אנו ממליצים, לעסקים אשר נדחו בבקשתם לנטילת הלוואה בערבות מדינה במסלול הקיים, או שטרם בחנו את זכאותם להלוואה כאמור, ואשר מצויים במצוקה תזרימית, לפנות למשרדנו לייעוץ וליווי בהגשת הבקשה.

פנייתך נשלחה בהצלחה !