גוזלן לוריאה ושות'

רואי חשבון

נגיף הקורונה היערכות והמלצות – חוזר מס' 34 "שימור עובדים": מענק סיוע בעד המשך העסקת עובדים – דגשים והנחיות אוקטובר 2020

הרינו לעדכן, כי בהמשך לפרסום חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת השעה) התש"ף 2020 במהלך חודש אוגוסט 2020, אשר עיקרו הופץ על ידי משרדנו בחוזר משרדי מס' 28 (לחצו כאן לקישור),  אישרה הממשלה תוכנית למענקים לעסקים אשר ישמרו את העובדים ולא יוציאו אותם לחל"ת  או לפיטורין. נציין כי מענק זה הינו בהתאם להחלטת ממשלה.
לחצו כאן למצגת מטעם לשכת רואי חשבון בנושא, לנוסח החלטת הממשלה בנושא.

להלן יובאו דגשים והנחיות ליישום קבלת מענק שימור עובדים:

  1. המענק הינו בסכום מקסימלי של עד 5,000 ₪ לחודשים ספטמבר אוקטובר 2020 (לא ברור עדיין האם המענק הוא עבור חודשיים או לכל חודש, הנושא בבדיקה של לשכת רו"ח מול הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים), בגין כל עובד מזכה. לשר האוצר ניתנה הסמכות להאריך את המענק גם לחודשים נובמבר דצמבר 2020, בהתאם למצב התחלואה.

  2. הזכאות למענק הינה לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של 18 אלפי ₪, עד 400 מיליון ₪ , שמחזור הכנסות בתקופה ספטמבר ואוקטובר ירד בשיעור של 25% לפחות ביחס לתקופה מקבילה בשנת 2019, ואשר המשיכו להעסיק  עובדים, בשיעורים המפורטים בהחלטת הממשלה, בחודשים ספטמבר ואוקטובר 2020.

  3. לקבלת המענק נדרשת זכאות למענק הוצאות קבועות עבור אותם חודשים.

  4. הבקשה תוגש באמצעות טופס מקוון באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מטעם משרד הכלכלה והתעשייה.

  5. נוסחת חישוב העובדים המזכים מפחיתה בכל מקרה אחוז מסוים מהעובדים, כלומר גם אם עסק השאיר את כל העובדים, הוא לא יקבל בגין כולם מענק. ולכן אפקטיבית סכום המענק פר עובד נמוך מ 5,000 ₪.

להלן דוגמא מספרית הממחישה את סכום המענק המקסימלי לעובד:

לעסק 10 עובדים, ולא הוציא עובדים לחל"ת או לפיטורין.

לעסק יש ירידה של 100% במחזור.

עסק כזה זכאי למקדם הגבוה ביותר בהתאם לנוסחה.

חישוב המענק:

(10-10*0.4)*5,000= 30,000 ₪

30,000/10= 3,000 ₪ מענק אפקטיבי לעובד.

  1. בהתאם להחלטת הממשלה, ככל שהירידה במחזורים גבוהה יותר, כך בחישוב המענק ניתן משקל קטן יותר למצבת העובדים בתקופת הבסיס (תשומת הלב לשקף 15 במצגת המצורפת).

  2. השוואת מצבת העובדים הינה מול מצבת העובדים שהיו בעסק בחודשים ינואר או פברואר 2020. מצבת העובדים החלקיים תחולק ב 2.

  3. על מנת שעובד יזכה במענק, שכרו הממוצע (כלומר השכר שלו בספטמבר אוקטובר 2020 ביחד מחולק ל 2), צריך להיות 5,300 ₪ לפחות, ואם הוא עובד חלקי 2,650-5,300 ₪.

  4. עובד מזכה הינו עובד שמקיים את התנאים הבאים: הוא תושב ישראל העובד אצל מעסיקו, הכנסתו חייבת במס הכנסה ובביטוח לאומי, הוא אינו המעסיק או בעל שליטה בו ושכרו הממוצע לחודש 5,300 ₪ (אם הוא עובד חלקי 2,650-5,300 ₪).

  5. מעסיק המבקש מענק זה, אינו יכול לבקש מענק השבת עובדים או מענק לעידוד תעסוקה של משרד הכלכלה.

 

לנוחותכם, ולטובת עיון בחוזרים קודמים ועדכון שוטף בחוזרים המקצועיים המופצים, כתובת אתר האינטרנט  המשרדי – https://gozlan-luria.co.il,  ועמוד הפייסבוק המשרדי – (לחצו כאן לקישור לעמוד הפייסבוק).

פנייתך נשלחה בהצלחה !