גוזלן לוריאה ושות'

רואי חשבון

מלחמת "חרבות ברזל" – חוזר מס' 9 – 30.10.23

                                                                                                                                                                                                                                                                           ‏22 אוקטובר 2023

לקוחות יקרים,                  

מלחמת "חרבות ברזל" – מתווה מוצע לפיצוי עסקים

                                                                                          חוזר מספר 9                                               

בהמשך לחוזר מס' 8 של משרדנו בעניין מתווה הפיצויים המוצע, הרינו לעדכן שביום ראשון 29 באוקטובר 2023, פורסם כי משרד האוצר עדכן את עיקרי המתווה כמפורט להלן:

נדגיש כי המתווה עדיין אינו סופי ונדרשת לאישורו חקיקה בכנסת

 1. הפיצוי יינתן בגין השתתפות בהוצאות הקבועות של העסקים: הוצאות שוטפות + הוצאות שכר.
 1. הזכאות למענקים הינה למי שמחזור ההכנסות שלו בחודש 10/23 ירד בשיעור של 25% לפחות לעומת חודש 10/22.
  לעסקים המדווחים דיווח דו חודשי (ספטמבר-אוקטובר) שיעור הירידה המינימלי בהכנסות הינו 12.5%, בין החודשים 9-10/22 ל 9-10/23.
  צפוי כי יינתן מענק גם בגין חודש נובמבר 2023.

מחזור ההכנסות הינו בהתאם לדיווחים למע"מ

 1. מקדמי הפיצוי עודכנו כדלקמן:

שיעור הירידה בהכנסות             מקדם הפיצוי המעודכן

        80%-100%                                           22%

        60%-80%                                             14.5%

        40%-60%                                             11%

        25%-40%                                             7%

 1. מקדם הפיצוי בגין שכר עלה מ 60% ל 75%.

 2. תקרת המענק לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי עד 100 מיליון ₪, עלתה מ 300,000 ₪ ל 600,000 ₪.
  תקרת המענק לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של 100-400 מיליון ₪ עלתה מ 900,000 ₪                      ל 1,200,000 ₪.

תקרת המענק חלה על מענק הוצאות קבועות + מענק שכר עבודה

 1. עסקים עם מחזור הכנסות נמוך מ 300,000 ₪ – לעסקים קטנים ועצמאים עם מחזור נמוך יינתן פיצוי בסכום מוחלט בטווח של 1,750-14,000 ₪, ובתנאי שתהייה לו ירידה בהכנסות בשיעור של 25% לפחות. טרם פורסמה טבלת המענקים לעסקים אלה.

 2. מתווה חל"ת – בהתאם לפרסום ניתן יהיה להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום בהתאם לתנאים מקלים:
 • תקופה החל"ת יכולה להתחיל מיום 7.10.23.
 • תקופת החל"ת לא תפחת מ 14 ימים.
 • לא נדרש לפדות ימי חופשה כתנאי לקבלת דמי אבטלה.
 • תקופת ההכשרה לקבלת דמי אבטלה תהייה 6 חודשים מתוך 18 החודשים האחרונים (במקום 12 חודשים).
 • דמי האבטלה ישולמו מהיום הראשון.
 • ההקלות בגין החל"ת יתקיימו מיום 7.10.23 עד 30.11.23 לפחות.
 1. לעסקים בטווח של עד 20 ק"מ מרצועת עזה ויישובי ספר, יהיה פיצוי מלא.

משרדנו ליווה את הארגונים המקצועיים לרבות העברת הערות לשר האוצר ויו"ר וועדת הכספים למתווה המקורי, אשר קיבלו התייחסות במתווה המעודכן.

 היום ה 30.10.23 בשעה 17:00 משרדנו ישתתף בפגישת זום שתתקיים איגוד המסעדות ונענה על שאלות שיעלו.

להצטרפות לפגישת הזום לחץ כאן

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.
בכל מקרה בו מתעוררת שאלה, אנו עומדים לרשותכם במתן מענה.

בכבוד רב, גוזלן לוריא ושות', רואי – חשבון

 
  

פנייתך נשלחה בהצלחה !