גוזלן לוריאה ושות'

רואי חשבון

מלחמת "חרבות ברזל" – חוזר מס' 14- 24.12.23

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‏24 דצמבר 2023

לקוחות יקרים,                  

מלחמת "חרבות ברזל" – עדכונים שוטפים דצמבר 2023 – חוזר מספר 14

הרינו לעדכן בדבר נושאים שוטפים שפורסמו לאחרונה הקשורים בעיקרם לעניינים פיננסיים, חשבונאים ומיסויים ביחס למלחמת "חרבות הברזל".

להלן עיקרי הדברים:

  1. מתווה הפיצויים – מתווה הפיצויים ביחס למסלול "הוצאות מזכות" הינו בגין התקופות אוקטובר ונובמבר 2023, למרבית העסקים, כאשר נקבעו התאמות לעסקים שונים כדוגמת עסקים המדווחים על בסיס מזומן וקבלני ביצוע.

במסגרת החוק ניתנה לשר האוצר הסמכות להאריך את  מתווה הפיצוי גם לחודש דצמבר, כך שאם המתווה יוארך הפיצוי בגין נובמבר יאוחד עם חודש דצמבר, ותוגש בקשה למי שנפגע על בסיס חודשיים במקום חודש (עסקים חד חודשיים).

שר האוצר פרסם באמצעי התקשורת כי בכוונתו לעשות שימוש בסמכות ולהאריך את המתווה לדצמבר, הארכה כאמור נדרשת לאישור וועדת הכספים.

מצד אחד נכון למועד חוזר זה וועדת הכספים טרם אישרה את הארכה, ומצד שני רשות המיסים עדיין לא מאפשרת להגיש בקשות למענקים בגין חודש נובמבר.

נזכיר שהארכת תוכנית הפיצויים רלבנטית גם לעניין ההקלות שניתנו ביחס להוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום.

משרדנו יעדכן בהתפתחויות וילווה את העסקים בהגשת מענקים בהתאם לתקנות.

  1. הודעת בנק ישראל בדבר הארכה נוספת לדחיית פירעון הלוואות – בהמשך לחוזר משרדנו בעניין הודעת בנק ישראל על אפשרות דחיית תשלומי הלוואות, השבוע הודיע בנק ישראל על אפשרות לדחייה נוספת של 3 חודשים גם למי שביקש דחייה בעבר, וגם למבקשים חדשים, עד וכולל לחודש מרץ 2023.

לקישור להודעת בנק ישראל לחץ כאן

  1. הארכת מועד לספירות מלאי – ביום 20/12/2023 פרסמה רשות המיסים הקלה ביחס לספירות מלאי בשנת 2023. בהתאם להוראות ניהול ספרים יש לבצע ספירת מלאי יש לערוך ספירת מלאי עד חודש לפני או אחרי 31/12/2023.

בהתאם להקלה שפרסמה רשות המיסים ניתן לערוך את ספירת המלאי עד ליום 31/03/2024 תוך ביצוע התאמות הדרושות לקביעת המלאי ליום 31/12/2023.

להודעת רשות המיסים לחץ כאן

  חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.
בכל מקרה בו מתעוררת שאלה, אנו עומדים לרשותכם במתן מענה.

בכבוד רב, גוזלן לוריא ושות', רואי – חשבון

 
  

פנייתך נשלחה בהצלחה !