גוזלן לוריאה ושות'

רואי חשבון

הגשת בקשות למענקי פיצויים בגין הקורונה מאי 2020

בימים אלה, משרדנו צבר ניסיון בלימוד, שידור, תחקור וניתוח דוחות המענקים בגין הקורונה, עד קבלת "אישור הגשה" לעסק.

בהמשך למספר שיחות שקיימנו עם הנהלת האיגוד ובהתאם לפנייתה, אנו מבקשים להביא לידיעת חברי האיגוד כדלקמן:

  1. יש להכין את הנתונים והדוחות הדרושים באופן מוקפד, בהתאם להנחיות המייצגים, ולהקפיד על שידור דוחות מע"מ וניכויים לחודשים מרץ-אפריל בהקדם, על מנת לאפשר את תהליך הכנת הבקשה ושידורה.
  2.  יש לבחון את כלל האפשרויות לביצוע התאמות לנתונים, בתקופת הבסיס (3-4/2019) ובתקופת
    הבדיקה (3-4/2020), כך שהבקשה תמצה את מלוא הזכויות שלכם לקבלת מענק גבוה ככל שניתן, באופן המשקף את הפגיעה הכלכלית המלאה בעסקכם.
  3. על מנת להבטיח תוצאה מקסימלית, יש לבצע התאמות רלוונטיות בסעיפי ההכנסות וההוצאות, בדגש על דיווחי שכר עבודה מלצרים ועובדים זרים. בנוסף, יש להבטיח את כלל ההתאמות האחרות האפשריות, אותן יש לאתר בעבודה מקצועית של המייצגים, הכל בהתאם לרישומים החשבונאיים בכרטיסי העסק לתקופות הבדיקה.
  4. עבודה מלאה ומפורטת, עשויה להביא לתוספת של עד עשרות אחוזים לבית העסק.    
    נא היו מודעים לכך ווודאו עם המייצגים שלכם את ביצוע ההתאמות המרביות.

פנייתך נשלחה בהצלחה !