שלח
תודה!
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם מלא:
שדה חובה
דוא"ל:
שדה חובה
טלפון:
שדה חובה
צרו עימנו קשר: 03-5603535
בראש כל מחלקה במשרד ניצב מנהל הפועל יחד עם עובדי המחלקה לאספקת השירותים לקבוצת הלקוחות שבאחריותם. התוצאה - הכרות מעמיקה עם כל לקוח וטיפול בצרכיו באופן הנכון ביותר המבטיח מעקב רצוף ואינטנסיבי של ענייני הלקוח.

רישום תקבולים בבית העסק

 

היערכות בית העסק לקראת יישום תקן EMV הנוגע לעסקאות כרטיסי אשראי

 

כללים החלים על נישום בקשר להשמדת מלאי עסקי

 

כללי התנהגות בעת ביקורת במפתיע של שלטונות המס

 

הסדרת חובות היטל העסקת עובדים זרים

 

זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

 

חוק האריזות

 

חוק לצמצום השימוש במזומן

 

דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתי לעניין מע"מ ומס הכנסה

 

חובת הדיווח למוסד לביטוח לאומי החלה על קבלני בנייה בהעסקת קבלני משנה

 

מסלול ירוק להעברות כספים לצורך השקעות בחו"ל

 

ביטול חוק מס ריבוי דירות והחזרתו לחקיקה מחדש בוועדת הכספים של הכנסת

 

דחיית דיווח ותשלום מס ריבוי דירות

 

תזכורת בדבר חלוקת דיבידנד בשיעור מס מוטב עד תום חודש ספטמבר 2017

 

חוק מס ריבוי דירות וטיפול ביתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

 

הגדלת נקודות זיכוי להורים - "נטו למשפחה"

 

דחיית מועד הדיווח לרשויות המס החל על החייבים במס ריבוי דירות

 

טיפול ביתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים החל משנת 2017

 

עדכון בדבר הדיווח לרשויות המס החל על חייבים במס ריבוי דירות

 

חובת הדיווח החלה על תושבי חוץ החל משנת המס 2016

 

המדריך לחייב במס ריבוי דירות

 

דיווח ותשלום המס בגין הכנסות שכר דירה למגורים - 10%

דיווח ותשלום המס בגין ריבוי דירות

 

הוראת שעה לחלוקת דיבידנד בשיעור מס סופי של 25%

 

מיסוי חברות ארנק החל משנת 2017

 

היערכות לשינויי חקיקה מרכזיים הצפויים בשנים 2017-2018

 

אזהרה מפני התחזות לעובדי רשות המיסים

 

 הפחתת שיעור מס חברות החל מחודש ינואר 2016

 

 רענון בקשר לזכאות להטבות מס להורי ילדים נטולי יכולת

 

 דיווח הכנסות לא מדווחות לרשות המיסים

 

דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה - טופס 5329

 

חישוב מס נפרד לבני זוג משנת 2014

 

חוק ההסדרים 2013 ו-2014 נקודות עיקריות

   

אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות 

 

העסקת פרילנסר לאור הפסיקה החדשה  

 

הוראת קבע לתשלום למוסדות 

 

 

גוזלן לוריא ושות` רחוב גולדברג 1, תל אביב-יפו 65784. טלפון: 03-5603535 | פקס: 03-5602226 |