שלח
תודה!
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם מלא:
שדה חובה
דוא"ל:
שדה חובה
טלפון:
שדה חובה
צרו עימנו קשר: 03-5603535

 

רשימת החוזרים:

 

 החלטת מע"מ - הפקת חשבונית זיכוי מרכזת

 

 היערכות לשינויי חקיקה מרכזיים הצפויים בשנים 2017-2018

 

הבהרה לעדכון שכר מינימום, ימי חופשה ושיעורי הפקדות פנסיוניות 

 

כללי התקשרות עם ספקים והימנעות מרישום חשבוניות פיקטיביות 

 

עדכון בדבר שינויים בדיווח לקופת גמל - יולי 2016 

 

 הבהרה בעניין מועד הדיווח והתשלום בגין מס ערך מוסף

 

העלאת שכר מינימום ומכסת ימי חופשה החל מיולי 2016 

 

עדכון שיעורי הפקדות לביטוח פנסיוני החל מחודש יולי 2016

 

מסלול מהיר לקבלת החזרי מע"מ

 

אזהרה מפני התחזות לעובדי רשות המסים

 

דיווח נתוני שכר חצי שנתי ושנתי לביטוח לאומי החל מינואר 2016

 

דיווחים מקוונים על הפקדות לקופות גמל החל מינואר 2016 - עדכון

 

הפחתת שיעור מס חברות החל מחודש ינואר 2016 

 
היערכות לסוף שנת המס 2015

 

 הבהרה לעניין דיווח מע"מ - דצמבר 2015

 

ניכוי מס תשומות לפי סעיף 38 לחוק מס ערך מוסף - סוגיות לדוגמא 

 

הצעת חוק לשירות "עקוב אחרי" בקרנות הפנסיה

 

רענון בקשר לזכאות להטבות מס להורי ילדים נטולי יכולת

 

דיווח באופן מקוון על הפקדות לקופות גמל

נספחים לחוזר בעניין דיווח באופן מקוון על הפקדות לקופות גמל

 

הפחתת שיעור מס ערך מוסף החל מחודש אוקטובר 2015

 

דיווח הכנסות לא מדווחות לרשום המיסים

 

העלאת שכר המינימום במשק החל מחודש אפריל 2015

 

שינויים בדיווחים לקופות הגמל 

 

היערכות לסוף שנת המס 2014

 

העסקת פליטים

 

כללי התנהגות בעת ביקורת במפתיע של שלטונות המס

 

תשלום היטל בגין העסקת פליטים


דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה-טופס 5329 


2014 חישוב מס נפרד לבני זוג משנת


 2013- היערכות לסוף שנת המס


החזר הוצאות לעובד בגין שימוש ברכב הפרטי של העובד


חוק ההסדרים לשנים 2013 ו 2014 נקודות עיקריות


חובת הפרשה לפנסיה לעובד זר 


העלאת שכר מינימום במשק החל מחודש אוקטובר 2012 


החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה


שכר מלצרים 


אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות


חובות אבודים - הוראת פרשנות 


העסקת פרילנסר לאור הפסיקה החדשה 


הוראת קבע לתשלום למוסדות


דיווח ניהול ורישום שעות העבודה של העובדים-יישום תיקון 24 לחוק הגנת השכר

 

 

  
 

גוזלן לוריא ושות` רחוב גולדברג 1, תל אביב-יפו 65784. טלפון: 03-5603535 | פקס: 03-5602226 |